.
Gazeteciliğin Temel Kavramlari. Ankara, 2007
books_rax\N_28.pdf
.
Jurnalistika 2.0. Bakı, 2010
books_rax\N_96.pdf
.
Ənvər Qafarlı
Televiziya jurnalistikasının əsasları. Bakı, Çənlibel, 2009
books_rax\N_97.pdf
.
Media etikası. Bakı, Media Hüququ İnstitutu, 2008
books_rax\N_139.pdf
.
Əkinçi (1875-1877). Bakı, Avrasiya Press, 2005
books_460\N_152.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. I. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_200.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. IV. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_201.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. II. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_202.pdf
.
Tahirli Abid Həmid oğlu
İdrak işığında. Bakı, Ozan, 2010
books_460\N_214.pdf
.
Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram. Bakı, 2010
books_460\N_216.pdf
.
İmanzadə İsmayıl, Abbaslı Tariyel
Qəm leysanı: Publisistika. Bakı, 1999
books_460\N_324.pdf
.
Yusifoğlu Rafiq
Tanrının ömür payı. Sumqayıt, 2007
books_460\N_357.pdf
.
Elşad Quliyev
Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2004
books_rax\N_349.pdf
.
Oya Tokgöz
Temel qazetecilik. Ankara, 1981
books_rax\N_350.pdf
.
A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova
Xəbərçilik. Bakı, 2007
books_rax\N_307.pdf
.
Yushi Chiba
Media history of modern Egypt: a critical review. 2010
books_400\N_304.pdf
.
Magazines in the twentieth century. 1956
books_400\N_305.pdf
.
Məmmədli Cahangir .
Jurnalistikanın aktual problemləri (dərs vəsaiti). Bakı , 2001
kitablar/874.pdf
.
Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat ( 1996-2008 ). Bakı , 2009
kitablar/974.pdf
.
Tarixi yaddaş: kargüzarlıq sənədləri ( Metodik vəsait). Bakı , 2009
kitablar/982.pdf
.
Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu. Bakı, Adiloğlu, 2007
books_170\N_27.pdf
.
Nəsiman Yaqublu
Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. Bakı, Abşeron Nəşr, 2009
books_170\N_43.pdf

C?mi: 22 kitab

Untitled Page