.
Yusifov E., İsayev N., Əsgərov F.
Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri. Bakı, ADPU mətbəəsi, 2007
yenii\ebookspdf\NFLD0wUG.pdf
.
Abbasov H.S.
Dənizlərin faunası (dəyirmiağızlılar və balıqlar). Bakı, 1985
books_aysel\N_-22.pdf
.
Hüseynzadə Qurban
Dəri və zöhrəvi xəstəliklər. Bakı, Ozan, 1998
books_aysel\N_-23.pdf
.
Budaqov B.Ə.
Azərbaycanın təbiət abidələri. Bakı, Elm, 1990
books_aysel\N_-141.pdf
.
Quliyeva Z.T., Zairova P.H.
Göz xəstəlikləri. Bakı, Maarif, 1987
books_aysel\N_154.pdf
.
Bağırov H., Mustafayev Q., Muradov A.
Afrikanın bioloji müxtəlifliyi. Bakı, Ziya, 2011
books_aysel\N_181.pdf
.
Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F.
Onurğasızlar zoologiyası. Bakı, BDU, 2012
books_aysel\N_183.pdf
.
Е.М.Qurbanov, Z.С.Məmmədova
Ali bitkilərin semantikasından məşğələləri. Bakı, BUN, 2010
books_aysel\N_190.pdf
.
M.Babayev, M.Məcidov
Mutagenez. Mutasiyanın analiz üsulları. Bakı, Təhsil, 2011
books_170\N_103.pdf
.
Q.Mustafayev, N.Sadıqov, T.Məmmədov
Onurğalı heyvanların ekologiyası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2011
books_170\N_112.pdf
.
N.Sadıqov, T.Məmmədov, N.Tağıyev
Onurğalılar zoologiyası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2009
books_170\N_113.pdf
.
R.İsmayılov, S.Cəfərova
Onurğalılar zoologiyasından praktikum. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_170\N_114.pdf
.
Q.Mustafayev, Q.Məhərrəmova
Ornitologiya. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_170\N_115.pdf
.
Q.Mustafayev, İ.Babayev
Quşların qorunması. Bakı, Elm, 2012
books_170\N_120.pdf
.
M.Nəsibov, Ə.Əliyev,Ş.Məhərrəmov
Sirli kainatlı dünyamız. Bakı, Şirvannəşr, 2006
books_170\N_131.pdf
.
Q.Mustafayev, A.Məmmədov
Təbiətin sirrləri. Bakı, Elm, 2010
books_170\N_135.pdf
.
Q.Mustafayev, H.Qasimi
Urmiya hövzəsinin onurğalı heyvanlar. Bakı, Oğuz elli, 2014
books_170\N_153.pdf
.
X.Qənbərov, R.Abuşev
Virusologiya. Bakı, 2013
books_170\N_159.pdf
.
Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti). III. Bakı, Elm, 2008
books_aysel\N_244.pdf
.
Həmidov Ə.
Loğmanlar yurdu. Bakı, İşıq, 1991
books_aysel\N_267.pdf
.
Dermato-venerologiya terminləri lüğəti. Bakı, Təbib, 1998
books_aysel\N_271.pdf
.
Sultanov H.A.
Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı. Bakı, Yazıçı, 1997
books_aysel\N_276.pdf
.
Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti). I. Bakı, Elm, 2005
books_aysel\N_328.pdf
.
Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti). II. Bakı, Elm, 2006
books_aysel\N_329.pdf
.
Ağayev B.A.
Cərrahi xəstəliklər. Bakı, Azərbaycan, 2000
books_aysel\N_330.pdf
.
Mustafayev F. və b.
Baytarlıq təbabəti genetikası. I. Bakı, Elm, 2013
books_aysel\N_349.pdf
.
Ağayev B., Zeynalova Z.
Onurğasızlar zoologiyası. Bakı, Təhsil, 2008
books_aysel\N_352.pdf
.
Babayev M., Məcidov M.
Biologiyanın tədrisi metodikası. Bakı, Nurlar, 2005
books_aysel\N_360.pdf
.
Qənbərov X.Q., Abuşov R.A. və b.
Biotexnologiyanın əsasları . Bakı, BUN, 1994
books_aysel\N_363.pdf
.
Qasımov N.A., Əliyeva N.Ş. və b.
Bitki anatomiyası . Bakı, 2010
books_aysel\N_365.pdf
.
Qasımov N.A.
Bitki fiziologiyası . Bakı, BUN, 2008
books_aysel\N_366.pdf
.
Fətəliyev H.
Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum. Bakı, Elm, 2013
books_aysel\N_367.pdf
.
İbrahimov A.Ş., Əliyev C.Ə. və b.
Botanika. Sumqayıt, Sumqayıt, 2004
books_aysel\N_370.pdf
.
Firuddin Cəfərov, Hasil Fətəliyev
Funksional qida məhsullarının texnologiyası. Bakı, 2014
books_rax\N_27.pdf
.
A.İsmayılov, M.Babayev, M.Məcidov, S.Nağıyev
Genetikadan praktikum. Bakı, Maarif, 2002
books_rax\N_29.pdf
.
Н.F. Quliyeva, İ.M. Səfərova
Həşəratların ekoloji fiziologiyası. Bakı, Bayramoğlu, 2013
books_rax\N_41.pdf
.
R.İ.Rzayev,V.İ.Fərzəliyev
Heyvanların fiziologiyasından praktikum. Bakı, 2014
books_rax\N_43.pdf
.
K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski
İnsan anatomiyası. 1. Bakı, Təbib, 1997
books_rax\N_70.pdf
.
Ə.Əliyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyev
İnsan anatomiyası. Bakı , Bakı Universiteti, 2007
books_rax\N_71.pdf
.
Ş.M.Muradov
İnsan potensialı:əsas meyllər,reallıqlar,problemlər. Bakı, Elm, 2004
books_rax\N_72.pdf
.
Əli Nuriyev
İnsan və Həyat Fəlsəfəsi. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_rax\N_73.pdf
.
Ə.Əliyev, F.Əliyeva, V.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyası. 2. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
books_rax\N_74.pdf
.
Ə.Əliyev,F.Əliyeva, V.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2010
books_rax\N_75.pdf
.
R.Əliyeva, S.Hacıyeva, A.Hüseyinli
İnstrumental analiz metodları. Bakı, Elm və təhsil, 2010
books_rax\N_76.pdf
.
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyası . c.1. Bakı , Bakı Universiteti , 2007
kitablar/952.pdf
.
Aqrar iqtisadçı alimlər. Bakı, 2012
books_460\N_17.pdf
.
Hümbətov H. S.
Basma (İndigofera). Bakı, Elm və təhsil, 2012
books_460\N_93.pdf
.
Rzayev Elman
Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu. Bakı, Qanun, 2013
books_460\N_102.pdf
.
İbadlı O., Zərgərli A.
Bitki adları haqqında nə bilirsiniz?. Bakı, Elm, 2009
books_460\N_105.pdf
.
Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2006
books_460\N_106.pdf
.
Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F
Onurğasızlar zoologiyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
books_rax\N_193.pdf
.
H.F.Quliyeva və b.
Onurğasızlar zoologiyası. Bakı, 2014
books_rax\N_194.pdf
.
V.A.Dogel
Onurğasızlar zoologiyası. Bakı, MBM, 2007
books_rax\N_195.pdf
.
P.Paşayev
Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi. Bakı, Maarif, 1977
books_rax\N_209.pdf
.
Y.Məmmədov, C.Təqdisi, F.İslamzadə
Patoloji Fiziologiya. Bakı, Müəllim, 2004
books_rax\N_210.pdf
.
Ə.Əliyev, A.Baxşalıyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyeva
Qidalanma və həzmin fiziologiyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2009
books_rax\N_236.pdf
.
Cəfərov İbrahim
Fitopatologiya. Bakı, Elm, 2012
books_460\N_177.pdf
.
Hümbətov H.S.
Həna (Lawsonia). Gəncə, 2011
books_460\N_193.pdf
.
Qurbanov M.R.
Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları. Bakı, Elm, 2010
books_460\N_258.pdf
.
İbadlı Oruc
Dərman bədrənci. Bakı, 2009
books_460\N_267.pdf
.
Talıbov T., Bayramov L.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu. Bakı, 2013
books_460\N_282.pdf
.
Palatnikov Q.M., Qasımov R.Q.
Nərəkimilər-dinozavrların həməsrləri. Bakı, 2010
books_460\N_287.pdf
.
Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
books_460\N_343.pdf
.
Nəbiyev Ə.Ə., Dostyari E.N.
Xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tətbiqi. Bakı, Elm, 2010
books_460\N_402.pdf
.
Mustafayev F.Ə., Rüstəmov E.Ə.
Yeyinti məhsullannm laboratoriya müayinələri. Bakı, Elm, 2010
books_460\N_410.pdf
.
Quliyev F.
Zeytun (Olea europaea) bitkisi. Bakı, 2006
books_460\N_416.pdf
.
Мустафаев М.Г.
Биоэкологические основы культуры ореха грецкого и дуба каштано листного в Талыше. Баку, Издательский дом “Şərq-Qərb”, 2012
books_460\N_428.pdf
.
R.T. Əliyev, M.Ə. Abbasov, V.R. Rəhimli.
Stres və bitkilərin adaptasiyası. Bakı, ELm, 2014
books_rax\N_338.pdf
.
H.Qasımova, İ.Babayeva
Təbiətdə maddələr dövranında mikroorqanizmlərin rolu. Bakı, 2009
books_rax\N_344.pdf
.
R.Sultanov, Ə.Hüseynov, N.Cümşüdova
Təbiətşunaslığın əsasları. Bakı, Nasir, 2001
books_rax\N_347.pdf
.
H.F.Quliyeva
Tibbi entomologiya. Bakı, 2014
books_rax\N_358.pdf
.
Çərkəz Cəfərov
Ümumi Cərrahlıq. Bakı, Azərbaycan , 2006
books_rax\N_276.pdf
.
M.Qasımov, K. Qasımova
Ümumi dietologiyanın əsasları. Bakı, Maarif, 1996
books_rax\N_277.pdf
.
Ə.Ə.Somadov
Ümumi Histologiya. Bakı, Çaşıoğlu, 2012
books_rax\N_281.pdf
.
Ə.Əlizadə
Uşaq cərrahlığı. Bakı, Maarif, 1968
books_rax\N_287.pdf
.
H.Əsədov, İ.Rəhimov, F.Əsədov
Uşaq orqanizminin anatomiyası və fiziologiyasının yaş xüsusiyyətləri. Bakı, Təhsil, 2008
books_rax\N_288.pdf
.
Ş.Turan Peştemalcı
Insan anatomisi. 2006
books_rax\N_303.pdf
.
Ə.Qasımov
Хаzəriп əsrarəngiz balıqları. Bakı, Ваshаг XXI, 2003
books_rax\N_312.pdf
.
Animal welfare in New Zealand. MAF, 2015
books_163\N_25.pdf
.
McDowall R.M.? Richardson J.
An atlas of New Zealand freshwater fish distributions. 1986
books_163\N_64.pdf
.
Biodiversity srtategy and action plan. Bishkek, 1998
books_163\N_80.pdf
.
African union handbook. New Zealand, 2014
books_163\N_90.pdf
.
Mustafayev Qara
Ekologiyadan konspekt . Bakı, 1993
kitablar/872.pdf
.
Qasımova H.S., Əhmədova F.R.
Mikrobiologiya . Bakı , Bakı Universiteti , 1998
kitablar/880.pdf
.
Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə.
Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı , Bakı Universiteti, 1999
kitablar/884.pdf
.
Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A.
Onurğalı heyvanların ekologiyası . Bakı, Bakı Universiteti , 2001
kitablar/885.pdf
.
Əmirova F.C., Hüseynov M.B.
Sitologiya . Bakı , R.N.Novruz-94, 1999
kitablar/887.pdf
.
Yusifov E., İsayeva N., Əsgərov F.
Bioloji məxfilik: Abşeron yarşmadasının təbiət abidələri . Bakı , Nurlar, 2007
kitablar/896.pdf
.
Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası . Bakı , 2009
kitablar/897.pdf
.
Məmmədov Q., Xəlilov M.
Ekologiya, ətraf mühit və insan . Bakı , Elm , 2006
kitablar/903.pdf
.
Məmmədov Q., Xəlilov M.
Ekoloqların məlumat kitabı . Bakı , Elm , 2003
kitablar/904.pdf
.
Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev
Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli . Bakı , 2008
kitablar/934.pdf
.
Şahtaxtinskaya Z.M.
Zoologiya . c.1. Bakı, Maarif, 1974
kitablar/937.pdf
.
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova.
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/962.pdf
.
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N.
Mikologiya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
kitablar/968.doc
.
Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
kitablar/990.pdf
.
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N.
Mikologiya ( Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/1003.pdf
.
Hümbətov Ə.,Əliyeva M.
Həşəratın sistematikası. Bakı, BUN, 2014
yenii\hasharatin_sistematikasi_yeni_vaeiant.pdf
.
Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Лъюис, М.Рэфф К.Робетс Дж.Уотсон
Молекулярная биололия клетки.
books_250\N_93.pdf
.
Прудникова, С. В.
Микробиология с основами вирусологии. Красноярск, ИПК СФУ, 2008
books_250\N_196.pdf
.
Барышников П.И.
Ветеринарная вирусология. Барнауд, АГАУ, 2006
books_250\N_203.pdf
.
Л.Б. Борисов
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. 2005
books_250\N_206.pdf
.
Вирусология. Саратов, 2013
books_250\N_224.pdf
.
Царёва В. Н.
Микробиология, вирусология и иммунология. Москва, 2009
books_250\N_225.pdf
.
Yusifov E.F., Hacıyev V.C.
Hirkan biosfer rezervatı. Bakı, 2004
yenii\yeni_kitablar\1413999881.pdf
.
Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası. Bakı, 2009
110\N_14.pdf
.
Hümbətov Ə.M., Əliyeva M.Q.
Entomologiyadan praktiki məşğələlər. Bakı, 2009
110\N_29.pdf
.
Həsənova S.Q., Qarayeva A.Q., Qədimov Ə.H., Şəfiyeva M.R.
Genetika . Sumqayıt, 2014
110\N_40.pdf
.
Ağamalıyev F.Q., Əliyev A.R., Süleymanova İ.Ə., Məmmədova A.Q.
Hidrobiologiya. Bakı, 2010
110\N_48.pdf
.
E.H.Sultanov, T.Ə.Kərimov, S.N.Mirzəyeva
Azərbaycanın böhran vəziyyətində olan quşları: Ağ durna, Çığırqan cüllüt və kiçik əyridimdik. Naxçıvan, Tusi, 2011
books_170\N_20.pdf
.
Qərib Məmmədov
Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər. Bakı, Elm, 2004
books_170\N_21.pdf
.
Q.Mustafayev
Əməl güzgüdür. Bakı, Sabah, 2009
books_170\N_51.pdf
.
L.N.Mehdiyev
Göbələklərin fiziologiyası. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006
books_170\N_55.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları. Bakı, Nafta-Press, 2004
books_170\N_58.pdf
.
E.Sultanov, T.Kərimov
İmperator qartalı, Leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda. Naxçıvan, Tusi, 2011
books_170\N_65.pdf
.
D.E.Yusifov
İnsan: Təbiət və Cəmiyyət. Bakı, Avropa, 2014
books_170\N_66.pdf
.
Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А.
Вирусология. 2012
books_250\N_241.pdf
.
Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев , В. В. Малахов
Зоология позвоночных. 2014
books_200\N_187.pdf
.
Mehdiyeva L.N.
Yırtıcı göbələklər. Bakı, 2005
books_80\N_81.pdf
.
Əbülhəsən əl-Maraği
Müalicati-münfəridə. Bakı, Nurlan, 2009
books_135\N_112.pdf

Cəmi: 120 kitab

Untitled Page