BEYNƏLXALQ KONVENSİYALAR

 

 «Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında» Konvensiya


 «Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında» Konvensiya


 «Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında» Konvensiya


 «Terrorizmin qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyası


 BMT-nin «Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı» Konvensiyası


 «Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında» Avropa Konvensiyası


 «Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında» Konvensiya


 «Ekstradisiya haqqında» Avropa Konvensiyası

 

 «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Konvensiya


 «Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında» Beynəlxalq Konvensiya


 «İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyası

 

 Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında «Bern konvensiyası» (28 sentyabr 1979-cu ildə dəyişdirilmiş, 24 iyul 1971-ci il tarixli Paris aktı)

 

  İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (Roma 1961)